HUR GÖR: Beräkna numret för livsvägen (eller födelsevägen).

Vet du inte ditt livsvägsnummer i numerologi? Här är en enkel guide:

1. Börja med ditt fullständiga födelsedatum.

Exempel: 19 DECEMBER 2009

2. Minska månad, dag och år till en enda siffra genom att lägga till dem.

MÅNAD:

December är den 12:e månaden
Lägg till 1 + 2 = 3DAG:

Födelsedagen är 19
Lägg till 1 + 9 = 10.
Fortsätt att lägga till siffra ner till ett ensiffrigt nummer: 1 + 0 = 1

ÅR:

Födelseåret är 2009

vad är ett vattenmånstecken

Fortsätt att lägga till tills du får ett ensiffrigt nummer: 1 + 1 = 2

3. Lägg nu samman de resulterande ensiffrorna för att få Life Path Number.

Månad=3 + Dag=1 + År=2
3 + 1 + 2 = 6

Livsvägsnumret är 6.

Redaktionen